2010/09/07

Silva Gadelica

Standish Hayes O’Grady Silva Gadelica (I-XXXI): A Collection of Tales in Irish with extracts illustrating person and places (Londain: Williams and Norgate, 1892; athchló macasamhlach, Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair)

R.I. Best, Osborn Bergin, agus M.A. O'Brien The Book of Leinster formerly Lebar na Núachongbála (Baile Átha Cliath: Dublin Institute of Advanced Studies, 1954)

Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú 1882-1982 Beathaisnéis a dó (Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1990) lgh 107-110

Robin Flower eag. Catalogue of Irish Manuscripts in the British Library (Baile Átha Cliath: Dublin Institute of Advanced Studies, 1992) lgh 259-63 [Egerton 1782], lch 526 [Egerton 1781]

Kathleen Mulchrone Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy Fascúl XIII lgh 1391, 1644 [Leabhar Bhaile an Mhóta / Leabhar Breac Mhic Aodhgáin]