2009/09/25

Imeartas scríobhaí

Nessa Ní Shéaghdha Catalogue of Irish Manuscripts in the National Library of Ireland 1 (Baile Átha Cliath: Dublin Institute for Advanced Studies, 1967) lgh1 - 12, 41-57

2009/09/18

Duanaire an Fhile Aonair

Katharine Simms Medieval Gaelic Sources (Baile Átha Cliath: Four Courts Press, 2009)

Standish Hayes O'Grady Catalogue of Irish Manuscripts in the Brisith Library Iml. 1 (Baile Átha Cliath: School of Celtic Studies, 1992) lch 337.

2009/09/09

Petrarca agus Gofraidh Fionn

Láimhbheartach Mac Cionnaith Dioghluim Dána (Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair, 1938) lgh 109-113

Katharine Simms 'Literacy and the Irish bards' Literacy in Medieval Celtic societies eag. Huw Price (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)

2009/09/03

An Eilifint i bhFeasta


Proinsias Ó Drisceoil "Daonscoil na Mumhan: Aitheasc Oscailte, 16ú Lúnasa 2009" Feasta Meán Fómhair 2009, lgh 27-8

2009/09/02

Cé chomh sean?

Damian McManus A Guide to Ogam (Maigh Nuad: An Sagart, 1997)