2009/07/09

Dialannaíocht

[Cín Lae Thaidhg Uí Chianáin] Pádraig de Barra agus Tomás Ó Fiaich Imeacht na nIarlaí (Baile Átha Cliath: FNT, 1972)

Tomás Ó Concheanainn Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy xxviii (Baile Átha Cliath: Royal Irish Academy, 1970) lgh 3613, 3623-24, 3626

'Cín Lae Ó Mealláin' eag. Tadhg Ó Donnchadha (Torna) Analecta Hibernica 3 (Meán Fómhair, 1931) lgh 1-61

Breandán Ó Madagáin An Dialann Dúlra (Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1978) lgh 10-11