2011/05/01

Cúpla prionsabal oibre

T.K. Abbott agus E.J. Gwynn Catalogue of the Irish Manuscripts in the Library of Trinity College, Dublin (Baile Átha Cliath: Hodges, Figgis, 1921) lch 90

Thomas Charles-Edwards agus Fergus Kelly Bechbhretha Early Irish Law Series iml. 1 (Baile Átha Cliath: Dublin Institute for Advanced Studies, 1983) lgh 1 agus 13

Mark Williams Fiery Shapes: Celestial portents and astrology in Ireland and Wales 700-1700 (Oxford: Oxford University Press, 2010)

2010/09/07

Silva Gadelica

Standish Hayes O’Grady Silva Gadelica (I-XXXI): A Collection of Tales in Irish with extracts illustrating person and places (Londain: Williams and Norgate, 1892; athchló macasamhlach, Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair)

R.I. Best, Osborn Bergin, agus M.A. O'Brien The Book of Leinster formerly Lebar na Núachongbála (Baile Átha Cliath: Dublin Institute of Advanced Studies, 1954)

Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú 1882-1982 Beathaisnéis a dó (Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1990) lgh 107-110

Robin Flower eag. Catalogue of Irish Manuscripts in the British Library (Baile Átha Cliath: Dublin Institute of Advanced Studies, 1992) lgh 259-63 [Egerton 1782], lch 526 [Egerton 1781]

Kathleen Mulchrone Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy Fascúl XIII lgh 1391, 1644 [Leabhar Bhaile an Mhóta / Leabhar Breac Mhic Aodhgáin]

2010/06/02

Éan gaile

Imtheachta Aeniasa: The Irish Aeneid eag. George Calder (Londain: Irish Texts Society, 1907) ll 2565-7

Lorgaireacht an tSoidhigh Naomhtha
eag. Falconer líne 971

2010/05/17

Má al chuing

The Táin aist. Thomas Kinsella (Londain 7 Nua-Eabhrac: Oxford University Press) lch 27

'Incipit Tochmarc Emire' in A.G. Van Hamel eag. Compert Con Culainn and other stories (Baile Átha Cliath: Dublin Institute for Advanced Studies) lch 31.

2010/05/07

Lorgaireacht gan mhná

Roger Sherman Loomis Arthurian Literature in the Middle Ages (Oxford: Clarendon Press 1959) lgh 52-63

Alfred Nutt Studies on the Legend of the Holy Grail with especial reference to the hypothesis of its Celtic Origin (New York: Cooper Square Publications, 1965 [athchló macasamhlamhlaithe]) lch 234

Lorgaireacht an tSoidhigh Naomhtha eag. Sheila Falconer (Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 1953) lgh 15-6

2010/03/18

Filíocht ón 5ú haois

James Carney 'Language and literature to 1169' in Dáibhí Ó Cróinín eag. A New History of Ireland: Prehistory and Early Ireland (Oxford: Oxford University Press, 2005) lgh 458-9

T.M. Charles-Edwards Early Christian Ireland (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) lgh 164-5

P.L. Henry Saoithiúlacht na Sean-Ghaeilge (Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair, 1978) lgh 174-5

2010/03/16

Draoi de chineál eile

James Carney 'Language and literature to 1169' in Dáibhí Ó Cróinín eag. A New History of Ireland: Prehistoric and Early Ireland (Oxford: Oxford University Press, 2005) lch 452