2010/03/18

Filíocht ón 5ú haois

James Carney 'Language and literature to 1169' in Dáibhí Ó Cróinín eag. A New History of Ireland: Prehistory and Early Ireland (Oxford: Oxford University Press, 2005) lgh 458-9

T.M. Charles-Edwards Early Christian Ireland (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) lgh 164-5

P.L. Henry Saoithiúlacht na Sean-Ghaeilge (Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair, 1978) lgh 174-5

2010/03/16

Draoi de chineál eile

James Carney 'Language and literature to 1169' in Dáibhí Ó Cróinín eag. A New History of Ireland: Prehistoric and Early Ireland (Oxford: Oxford University Press, 2005) lch 452